top of page
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

Transistorstraat 10

1322 CE Almere
0800 - 1292   

(bij overlijden:  0800 - 8192)

website * e-mail

Yarden is een snel groeiende marktspeler, die zowel uitvaartverzorger als uitvaartverzekeraar is. Zij is het resultaat van een fusie van De Nederlandse Uitvaart en Verzekerings Associatie (NUVA) en de Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding (AVVL) in 2001. Met bijna een miljoen leden is Yarden één van de grootste uitvaartorganisaties van Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Haar motto is: 'een goed afscheid helpt je verder'. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke cliënt en elke individuele wens is voor Yarden het vaste uitgangspunt.

Yarden biedt uitvaartverzekeringsproducten in geld. De nabestaanden hebben te zijner tijd dan ook veel ruimte om een persoonlijke invulling te geven aan de uitvaart.  De premie was een tijd wat minder concurrerend, maar met de nieuwe verzekeringen van Yarden zijn ze inmiddels weer scherp geprijsd.

 

Het medisch acceptatiebeleid is vrij eenvoudig. Ook de andere voorwaarden zijn goed te begrijpen en kinderen kunnen gratis meeverzekerd worden.


Omdat Yarden een totaalaanpak nastreeft is het mogelijk om uw gehele uitvaart tot in de puntjes te verzorgen. U kunt bijvoorbeeld met de uitvaartconsulent het gesprek aangaan. Hierin kunt u alle mogelijkheden doornemen. Dit is een belangrijk gegeven. Wanneer u namelijk begint met het in orde maken van uw uitvaart heeft u waarschijnlijk geen enkel idee van wat er allemaal mogelijk is en wat u misschien zou willen. De gesprekken kunnen zeer verhelderend werken in dat opzicht. 

 

 

 

 

 

Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Bovendien bezit Yarden sinds juli 2013 de Gouden Oor Erkenning. Het Gouden Oor staat symbool voor het luisterend vermogen van een organisatie voor haar klanten.

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page