top of page

Wettelijk provisieverbod

Na een fikse discussie in politiek Den Haag, is het er dan toch van gekomen: in januari 2013 is er een provisieverbod in werking getreden. De  gevolgen van dit verbod zijn reeds zichtbaar, hoewel het ons opvalt dat veel cliënten er nog niet van gehoord hebben. En dit terwijl het verbod, dat onder meer verankerd is in de Wft, voor een ieder van belang is. Het wettelijk verbod op provisie is namelijk tot stand gekomen om de financiële dienstverlening eerlijker en transparanter te maken. 
 

Het verbod komt er kort gezegd op neer dat de kosten van advies, bemiddeling en administratie niet langer verwerkt mogen worden in de premies van de meeste belangrijke (nieuwe) financiële producten. De cliënt betaalt vanaf 2013 aan de financiële dienstverlener rechtstreeks een zogeheten advies- en bemiddelingsvergoeding, vaak in  de  vorm  van een uurtarief.

 

Een positieve zijde van het provisiegebod is het feit dat de premies een stuk lager zijn geworden dan voorheen. Van ieder tientje dat iemand met een oud product betaalt, is immers al snel een paar euro provisie. Deze vaak vrij substantiële provisiecomponent kan nu verwijderd worden, waardoor u per premiebetaaltermijn alsmede over de totale looptijd van de premiebetaling van de (uitvaart)verzekering vrijwel altijd een aanzienlijk bedrag kan besparen.

Op onze website www.provisieverbod.nl kunt u veel meer lezen over het provisieverbod.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page