top of page

 

 

De uitvaarttradities van mensen zijn sterk cultureel en religieus bepaald. De 'Nederlandse' uitvaart, van christelijke/katholieke origine, is al impliciet aan bod gekomen op de vorige pagina's. Hierna volgt een omschrijving van de uitvaarttradities van andere groepen mensen.

 

Surinaamse/Antilliaanse uitvaarten

Er zijn talloze Surinaamse bevolkingsgroepen en iedere groep heeft weer andere rouwrituelen. De meeste Surinamers zijn vrij christelijk, hoewel bij begrafenissen ook niet-christelijke rituelen worden uitgevoerd. Creoolse begrafenissen zijn in Suriname uitbundig. Wanneer er iemand overlijdt, zijn het de naaste familieleden die de begrafenis verzorgen, zoals de nichten, neven, ooms en tantes. Zij zorgen ervoor dat vrijwel iedereen die de persoon heeft gekend, aanwezig is. Het is niet alleen een moment om te rouwen, maar ook om het leven te vieren. Antilliaanse uitvaarten lijken op Creools-Surinaamse, in die zin dat ze ook vaak zeer uitbundig zijn.

 

Islamitische uitvaarten

Het begraven volgens de islamitische voorschriften gebeurt zo snel mogelijk na het overlijden, vaak nog dezelfde dag (in Nederland mag dit echter niet). Het lichaam wordt ritueel gewassen. Ook wordt een moslim zonder kist begraven. Overdreven rouwbeklag is niet toegestaan. Crematie is uitgesloten in verband met het geloof in de wederopstanding. Voorafgaande aan de begrafenis wordt voor de overledene een gebed uitgesproken. Bij de teraardebestelling zijn alleen mannen aanwezig. Het is de bedoeling dat een graf niet geruimd wordt  gezien het eerdergenoemde geloof in de wederopstanding op de dag des oordeels.

 

Oost-Aziatische uitvaarten
In de meeste Oost-Aziatische en Zuidoost-Aziatische culturen is het dragen van wit een symbool voor de dood. Door westerse invloeden is zwart echter ook aanvaard als kleur voor rouwenden. De aanwezigen mogen niet kijken terwijl de kist neergelaten wordt, ze moeten hun hoofd buigen, of zelfs afwenden. In China wordt traditioneel een witte envelop gegeven aan de nabestaanden met een kleine som geld. Ook in andere culturen doet men dit. In Japan worden meestal boeddhistische/shintoïstische (crematie)rituelen uitgevoerd. In Tibet voeren boeddhisten een luchtbegrafenis uit.

 

N.B. Veel mensen willen na hun dood terug naar het land van herkomst. Dit kan en noemen we repatriëren.

Cultuur en religie

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page