top of page

Veelgestelde vragen (FAQ)

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen over uitvaartverzekeringen samen met onze antwoorden op deze vragen aan. Mocht uw vraag er niet bij staan of vindt u het antwoord niet helder genoeg, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

N.B. Mocht u een vraag hebben over uitvaartverzorging, dan raden wij u aan om de onderwerpen van het tabblad Uitvaart (zie menu boven) door te nemen.

Overige vragen

Ik heb cultuurgebonden uitvaartwensen; kan hier rekening mee gehouden worden?

Jazeker, in de uitvaartverzekeringsmarkt zijn er diverse multiculturele uitvaartverzekeringen. Dit zijn verzekeringen die een op maat gemaakt dienstenpakket garanderen waarbij bijzonder goed rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van de (familie van) de verzekerde. Ook kan er een kapitaalpolis afgesloten worden. Dan kunt u de uitvaart immers zelf vormgeven.

Wat is het verschil tussen een uitvaart- en een overlijdensrisicoverzekering?

Een uitvaartverzekering is een levenslange verzekering bij overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die in de regel niet levenslang loopt maar juist ter overbrugging van een bepaalde periode dient. De ORV loopt bijvoorbeeld naast uw hypotheek of als onderdeel van uw pensioen. De uitvaart kan hier niet altijd mee betaald worden.

Moet ik belasting betalen in verband met mijn uitvaartverzekering?

In de praktijk vrijwel nooit. Slechts als er sprake is van een vrij forse waarde in uw uitvaartverzekering moet er soms vermogensrendementsheffing betaald worden (box 3). Over de uitkering hoeft nooit belasting betaald te worden, want deze komt toe aan de nabestaanden, de begunstigden. Dit bedrag valt dus niet in de nalatenschap en u betaalt geen erfbelasting.

Ik ben chronisch ziek; bestaat er een speciale uitvaartverzekering voor mij?

Bij chronische ziekte gaat de deur bij levensverzekeraars en uitvaartverzekeraars al snel voor iemand dicht. De ziekte leidt dikwijls immers tot een verhoogde sterftekans. Toch zijn er verzekeringsmaatschappijen die ook mensen met een chronische ziekte accepteren. Dit geschiedt dan vaak tegen een hogere premie of onder de voorwaarde van een wachttijd (carenzjaren).

Vindt er ook een uitkering plaats in geval van zelfdoding?

Zelfdoding/zelfmoord is, net als een aantal andere bijzonder ernstige situaties, in de regel uitgesloten van dekking door verzekeringsmaatschappijen. In de polisvoorwaarden kan gelezen worden hoe een specifieke verzekeraar omgaat met dit pijnlijke thema. Uit coulance vindt er overigens vaak wel een uitkering plaats, maar hier mag zeker niet op gerekend worden.

Heeft de economische crisis gevolgen voor de stabiliteit van uitvaartverzekeraars?

De economische crisis heeft invloed gehad op het functioneren van onze gehele samenleving. Ook uitvaartverzekeraars hebben enige last gehad van de crisis. Hun verdienmodel zit echter zo in elkaar dat er, ten opzichte van banken en beleggingsinstellingen, weinig risico gelopen wordt. De inkomende en uitgaande geldstromen zijn goed in kaart te brengen.

Please reload

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page