top of page

Crematie

De crematie, ook wel verassing of lijkverbranding genoemd, is, naast de begrafenis, een vorm van lijkbezorging. In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging cremeren gelijkgesteld aan de begraven. Cremeren raakt de afgelopen decennia steeds meer in zwang (zeker in niet-godsdienstige kringen), terwijl de begrafenis, mede als gevolg van de ontkerkelijking, langzaam maar zeker uit de gratie raakt. De rouwplechtigheid, in de vorm van een kerkdienst of uitvaartdienst,  is doorgaans gelijk aan die bij een begrafenis.

 

De verbranding wordt uitgevoerd door het crematoriumpersoneel, tegenwoordig steeds vaker in de aanwezigheid van de belangstellenden. De crematie vindt plaats in een crematorium waar de overledene in een crematiekist verbrand wordt. Een kist is geen verplichting, de crematie mag ook plaatsvinden met het lijk geplaatst op een ligplank en gewikkeld in een lijkwade. De verbranding vindt plaats in een oven. De temperatuur is ongeveer 1.100 graden Celsius en de verassingstijd is ongeveer anderhalf uur. De as van een volwassene weegt ongeveer 2,5 tot 3kg (inclusief kist).

 

Na afloop van een crematie kan de as, na een wettelijke periode van één maand bedenktijd, bewaard worden in een urn, of verstrooid worden op een van de volgende manieren: op het land, binnen speciaal daarvoor aangewezen gebieden; op zee, door uitstrooiing van de as vanaf een boot of door het te water laten van een zee-urn, gemaakt van samengeperst zout dat na contact met water langzaam oplost; in de lucht, door de as vanuit een vliegtuigje uit te strooien op grote hoogte of door de as met een vuurpijl de lucht in te schieten; of op een andere door de overledene of familie gewenste manier. Ook is het mogelijk een urn met as te begraven of bij te zetten in een urnengalerij. Een levende herinnering creëren is mogelijk door een jonge boom  samen  te  brengen  met  de  as  en op te laten kweken. Na circa negen maanden kan de herinneringsboom in de achtertuin gezet worden.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page