top of page

Wet financieel toezicht (Wft)

Het beschermen van de consument is in de financiële dienstverlening in de afgelopen decennia bittere noodzaak gebleken. Provisiegedreven adviseurs, de woekerpolisaffaire, de faillissementen van DSB Bank en Icesave en vele andere excessen hebben het vertrouwen van velen aangetast.
 

De overheid heeft in de afgelopen tien jaar steeds meer wet- en regelgeving tot stand gebracht om financiële dienstverleners te dwingen om het cliëntbelang meer centraal te stellen. In het jaar 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft; wettekst), in werking getreden. Deze wet is een bundeling van de voormalige Wet op de financiële dienstverlening (Wfd) en diverse andere wetten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het toezicht.


De Wft is een zogeheten 'open normen-wet', maar de wet geeft wel enkele handvatten met betrekking tot de uitvoering van de zogenaamde 'zorgplicht', welke gedeeltelijk overigens ook in het Burgerlijk Wetboek geregeld is. Een financiële dienstverlener dient in elk geval altijd in het belang van de cliënt te handelen. Daarnaast moet de cliënt helder, eerlijk en volledig geïnformeerd worden in een adviestraject en dienen eventuele klachten adequaat afgehandeld te worden. Door lagere regelgeving (Bgfo), de rechtspraak en interpretaties door de AFM worden de regels steeds duidelijker.

Na 2007 zijn er ook andere regels gemaakt die bijdragen aan een meer integere markt. Te denken valt aan de regels met betrekking tot nominale beloningstransparantie, die kort gezegd inhouden dat een financiële dienstverlener van tevoren aan zijn cliënten kenbaar moet maken hoeveel advieskosten er aan de orde zijn. Daarnaast is er een gestandaardiseerd
dienstverleningsdocument geïntroduceerd, zodat cliënten financiële dienstverleners goed kunnen vergelijken met elkaar. En, als klap op de vuurpijl, is er in 2013 een wettelijk provisieverbod ingevoerd.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page