top of page

De dood en het rouwproces

De dood is een toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit, er geen sprake meer is van metabolisme en er geen vitale levensfuncties meer plaatsvinden.

De dood is een onlosmakelijk aspect van het leven, ongeacht tijd, plaats of cultuur. Mensen gaan evenwel op verschillende manieren om met de dood. Ook de ervaring een ander mens te zien sterven, geeft te denken. In de meeste religies is sprake van een overwinning op de dood of van een voortleven na de dood. Vooral in oosterse religies gelooft men in wedergeboorte of reïncarnatie. In de cultuur wordt de dood vaak gepersonifieerd door een levend geraamte. In de Griekse mythologie wordt Thanatos (dood) beschouwd als een broer van Hypnos (slaap).


Als iemand is komen te overlijden, dan wordt er in Nederland normaliter een lijkschouw uitgevoerd door een arts. Deze geeft dan een overlijdensverklaring af en vult de doodsoorzaakverklaring in. Met de verklaring van overlijden van de arts worden de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ingelicht. Na constatering van de dood kan er een donatieprocedure plaatsvinden.


Vervolgens kan de overledenenzorg aanvangen, met als doel een goede start van het rouwproces van de nabestaanden en conservering van de overledene. Binnen de wettelijke termijn zal een uitvaart plaats moeten vinden, tenzij de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap. Nabestaanden dienen zorg te dragen voor het conform de wensen van de overledene realiseren van de uitvaart. Mochten er geen familieleden zijn, dan zal de gemeente moeten voorzien in een uitvaart.


Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het   verlies   van   een naaste, vaak   gepaard   gaande  met  rouwrituelen. Normaliter zal het verdriet vanzelf afnemen. Sommige mensen hebben echter coaching of therapie nodig.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page