top of page

Premievrij maken en afkopen

Een uitvaartverzekeringsovereenkomst is, juridisch gezien, een overeenkomst met een eenzijdig karakter. Dit betekent dat de verzekeringsovereenkomst enkel in stand wordt gehouden door de premiebetaling. Met andere woorden, er is, anders dan u wellicht verwacht, géén betaalplicht. Mocht u niet meer willen of kunnen betalen, dan kan er géén incassobureau ingeschakeld worden door de verzekeraar. De dekking zal bij non-betaling wel vervallen.
 

Als u wilt stoppen met uw uitvaartverzekering, bijvoorbeeld als u geen verzekering meer nodig heeft of als u wilt overstappen om te besparen, dan kunt u een opzeggingsbrief sturen aan uw verzekeraar. Wij hebben een opzeggingsbrief voor u beschikbaar gesteld op deze website. Er zijn drie scenario's denkbaar die, afhankelijk van de specifieke polisvoorwaarden, wél of niet van toepassing zijn of gekozen kunnen worden.

 

In het eerste scenario is er geen sprake van waarde in de polis en wordt de verzekering enkel beëindigd. Dit noemen we overigens ook wel royeren, leidend tot een royement. De betaalde premie is weg. U bent hier uiteraard wel voor verzekerd geweest in de tijd dat u wél betaalde.

 

In het tweede scenario is er wél waarde en wordt de verzekering premievrij voortgezet, waarna een premievrije polis wordt afgegeven door de uitvaartverzekeraar. Er vindt nu een lagere uitkering plaats wanneer u komt te overlijdenOok in het derde scenario is er sprake van waarde. Nu wordt er echter gekozen voor het afkopen van de verzekering. Een deel van de betaalde premie (de afkoopwaarde) wordt terugbetaald. Dit bedrag kan vervolgens consumptief worden besteed, op een spaarrekening worden gezet of ingebracht worden als eenmalige storting in een nieuwe polis.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page