top of page

Overlijdensrisicoverzekeringen

Veel mensen verkeren in de onterechte veronderstelling dat een uitvaartverzekering hetzelfde is als een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Het zijn weliswaar allebei nabestaandenverzekeringen die uitkeren na het overlijden van de verzekerde, maar er bestaan grote verschillen.
 

Allereerst verschilt het doel waarvoor de verzekering wordt aangegaan doorgaans. Een uitvaartverzekering is, zoals u weet, bedoeld om de begrafenis of de crematie te bekostigen. Een overlijdensrisicoverzekering wordt dikwijls afgesloten in verband met een hypotheek of als onderdeel van een pensioenoplossing. De nabestaanden krijgen een relatief hoog bedrag uitgekeerd, vaak een bedrag van € 100.000 of meer, waarmee het wegvallen van de kostwinner binnen de nieuwe gezinssituatie financieel opgevangen wordt.

 

Uitvaartverzekeraars keren lagere bedragen uit. Gezien de hoogte van het te verzekeren bedrag, is overigens de medische acceptatieprocedure bij een overlijdensrisicoverzekering strenger dan bij een uitvaartverzekering (vaak betreft het een medische keuring).

 

Daarnaast heeft een uitvaartverzekering een levenslange looptijd (niet te verwarren met de looptijd van de premiebetaling, die dikwijls juist niet levenslang is), terwijl een overlijdensrisicoverzekering tijdelijk loopt, bijvoorbeeld gedurende de dertig jaar die een hypotheek loopt, of tot de datum van pensionering. Een overlijdensrisicoverzekeraar hoeft hierdoor in de meeste gevallen niet uit te keren, terwijl een uitvaartverzekeraar altijd uit zal moeten keren (want iedereen komt ooit te overlijden).

 

 

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page