top of page

Onder- en oververzekering

De kosten van begrafenissen en crematies zijn fors toegenomen in de afgelopen tientallen jaren. Inflatie en de vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken, maar ook de komst van de euro in 2002 speelde uiteraard een rol van betekenis.

 

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

 

Veel mensen hebben ooit een polis afgesloten maar zijn nu behoorlijk onderverzekerd geraakt. Dit betekent kort gezegd dat de uitvaartverzekering niet toereikend is om de uitvaart te bekostigen. Dikwijls weten mensen niet dat ze onderverzekerd zijn. Dit heeft dan als gevolg dat de nabestaanden alsnog belast zullen worden met een deel van de kosten. Het is vaak dan ook zinvol om de verzekering op te hogen bij de huidige verzekeraar of een aanvullende verzekering aan te gaan. 

 

Ook hebben veel mensen geregeld het tegenovergestelde fenomeen namelijk: oververzekering of dubbele verzekering. Dit houdt in dat iemand voor een (veel) hoger bedrag verzekerd is dan nodig is gelet op zijn of haar uitvaartvoorkeuren. Niet zelden zijn er per ongeluk te hoge of teveel polissen afgesloten. Helaas is oververzekering en dubbele verzekering ook vaak het gevolg van provisiegedreven verkoop door financieel adviseurs. Gelukkig is er sinds 2013 een provisieverbod

Onderverzekering opheffen

uitvaartwensen   oude situatie  nieuwe situatie

uitvaartwensen   oude situatie  nieuwe situatie

Oververzekering opheffen

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page