top of page

Oude verzekeraars en polissen

Soms komt er, bijvoorbeeld na een overlijden, ineens een oude uitvaartverzekeringspolis uit de bureaulade. De kans is dan groot dat er een naam van een (regionale) uitvaartverzekeraar op staat die niet meer bestaat. Deze maatschappij, of het uitvaartverzekeringonderdeel ervan, is dan waarschijnlijk overgenomen door een grotere marktspeler. Om het u wat makkelijker te maken, hebben wij onderstaande lijst voor u samengesteld. U ziet steeds eerst de naam van de oude verzekeraar staan en dan die van de huidige. U ziet dat oude polissen vaak polissen van Axent, van  Ardanta (ASR) of van Nationale-Nederlanden (RVS) zijn geworden.

N.B. Wij hebben deze alfabetische lijst met de grootst mogelijk zorg samengesteld, maar zelfs voor ons is het soms lastig om te achterhalen welke verzekeraar door welke verzekeraar is overgenomen. De lijst kan dus fouten bevatten.

 

A

Aan de Ontslapenen gewijd (B. op Zoom) - Ardanta (ASR)

Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) - Generali
Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 - Axent
Abri levensverzekeringen - Axent
Adjuto, Alg. Verz. Mij. - Goudse
AEGON Nabestaandenzorg - Axent
A.G. levensverz. - Ardanta (ASR)
A.G. van 1824 - Ardanta (ASR)
AGO levensverz. Mij. Axent
ALBOZ levensverz. - Axent
Algemeen Belang (Anna P.) - Nationale Nederlanden (RVS)
Algemeen Belang (Zunderdorp) - Axent
Algemeen Beleggings Consortium - Ardanta (ASR)
Algemeen Friesch Begr.fonds - Ardanta (ASR)
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap - Axent
Algemeen Ned. Verz.fonds - Axent
Algemeene Amsterdamsche Begr. Soc. - Ardanta (ASR)
Algemeene Begr.Mij. (Den Helder 1868) - Goudse
Algemeene Burger Soc. - Nationale Nederlanden (RVS)
Algemeene Friesche levensverz. Mij. - Axent

Algemeene Groningse levensverz. Mij. - Axent

Algemeene Heldersche Verz. Mij. - Goudse

Algemeene levensverz. Bank - Axent

Algemeene Mij. van levensverz. en Lijfrente - Axent

Algemeene Nederlandse Ass. Mij.(1914) - Ardanta (ASR)

Algemeene Noord-Hollandsche Mij. - Axent

Algemeene Rotterdamsche Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Algemeene Rott. Ver. ter uitk. van gelden - Axent

Algemeene Spaarverz. (Den Haag 1907) - Ardanta (ASR)

Algemeene Spaarverz., De - Ardanta (ASR)

Algemeene Utrechtsche Mij. - Ardanta (ASR)

Alico S.A. - Reaal

Alkmaarse Begr.ver. (1888) - Axent

Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen - Axent

American Life Euravie levensverz. - Reaal

Amersfoortse, De - Ardanta (ASR)

Amethyst, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Amstelbank (1907) - Ardanta (ASR)

Amsterdam, Mij. van levensverz.- Goudse

Amsterdam, levensverz. Bank - Ardanta (ASR)

Amsterdams R.K. Begr.fonds, Stichting, Het - Generali

Amsterdamsch levensverz. Genootschap - Ardanta (ASR)

Ams. Alg. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overl. - Generali

Amsterdamsche Begr. Mij. - Ardanta (ASR)

Amsterdamsche Begr., Zieken Mij. - Ardanta (ASR)

Amsterdamsche Mij. van Verz. op het leven - Axent

Amsterdamsche Natura - Monuta

Amsterdamsche Verz. Bank - Ardanta (ASR)

A.N.B.V. - Ardanta (ASR)

Anker, Mij van Verz. Het, (Amsterdam) - Ardanta (ASR)

Antverpia, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Arnhem, levensverz. Mij. - Axent

Assendelft, Begr.fonds - Axent

Assurance Liegeoise S.A. - Ardanta (ASR)

Astra, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Atlas Verz. Mij. (Amsterdam) - Axent

Aurora, Nederlands Indische Mij. - Axent

Avenir, l' - Nationale Nederlanden (RVS)

AXA Verzekeringen - Reaal

A.Z.A., levensverz. Mij. - Reaal

 

B

Banketbakkersver. - Nationale Nederlanden (RVS)

Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St. - Ardanta (ASR)

Barbara (Geleen), Begr.fonds St. - Ardanta (ASR)

Barbara (Heemskerk), Begr.fonds St. - Reaal

Barbara Lumen et Cibus, Fonds St. - Ardanta (ASR)

Begin en Einde (Leeuwarden) - Axent

Belangstelling in Stadgenooten (Schiedam) - Goudse

Bergen op Zooms Begr.fonds (1846) - Ardanta (ASR)

Berkhout, Begr.fonds - Axent

Betaal- en Hulpkas (Amsterdam 1861) - Ardanta (ASR)

Beynes (Haarlem) - Nationale Nederlanden (RVS)

Bid en Werk (Vlaardingen) - Ardanta (ASR)

Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) - Ardanta (ASR)

Boeren en Tuinders levensverz. - Interpolis

Boerhaave, Rouwverz. der Mij. - Axent

Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. - Ardanta (ASR)

Bondsbelang, Onderl. Waarborg Mij. - Axent

Bond van Inspecteurs bij de Rott. Politie - Reaal

Bond van Ned. Schilderspatroons - Ardanta (ASR)

Bossche Kasse, Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Bouma (Oosterend), Het Onderl. Begr.fonds P.J. - Axent

Breda, Begr.fonds (1848) - Generali

Broederband, Begr.fonds - Ardanta

Broederhulp (Nijmegen) - Nationale Nederlanden (RVS)

Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), De - Axent

Brouwershaven, Onderl. Begr.fonds - Reaal

Burger Voorzorg (Harlingen), Ver. - Axent

Burgerlijk Begr.fonds (Dordrecht 1844), Het - Ardanta (ASR)

Burgerlijk Begr.fonds van 1836 - Goudse

Burgerlijke Ambtenaren 1875, Genootschap - Axent

Burgerlijk Fonds van levensverz. - Goudse

 

C

Centraal Pensioenbureau - Ardanta (ASR)

Centrale Arbeiders Verz. Bank, De - Reaal

Centrale levensverz. Bank - Ardanta

Centrale levensverz., De - Reaal

Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond - Reaal

Centrale Spaarkas - Ardanta (ASR)

Centrale Spaar- en Verz. Bank - Ardanta (ASR)

Chrispijn of Schoenmakersbus (Delft), St. - Ardanta (ASR)

Cité Vie Nederland, La - Ardanta (ASR)

Compagnie Alliance Belge - Ardanta (ASR)

Com. Française d'Assurances sur la Vie 'Le Phénix' - Axent

Concordia levensverz. - Reaal

Constance et Fidèle (S), Uitkeeringsfonds La - Axent

Coöperatieve levensverz. (1900) - Axent

Coöperatieve Uitkeerings- en Begr. Ver. - Axent

Culemborg, levensverz. Mij. - Goudse

 

D

Delft en Omstreken, Begr.fonds der Stad - Axent

Dordrecht, levensverz. Mij. - Axent

Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) - Axent

DOS (De Onderlinge Spaarkas) - Ardanta (ASR)

Draagt Elkanders Lasten (Assen) - Ardanta (ASR)

 

E

Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs, De - Ardanta (ASR)

Eendracht (Aalsmeer), De - Axent

Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen) - Ardanta (ASR)

Eendracht (Kampen), De - Generali

Eendracht (Purmerend), De - Axent

Eendracht en liefde (Cornjum) - Axent

Eendracht en Spaarzaamheid tot Welv., Door - Monuta

Eendracht maakt Macht (Avenhorn) - Goudse

Eendracht maakt Macht (Den Helder) - Reaal

Eendracht maakt macht (Nijmegen 1845) - Ardanta (ASR)

Eendracht maakt Macht - Nationale Nederlanden (RVS)

Eendracht maakt macht (Warder) - Axent

Eendracht maakt Macht (Zwolle) - Nat. Nederlanden (RVS)

Eendragt maakt Magt, Fonds - Goudse 

Eensgezindheid - Nationale Nederlanden (RVS)

Eerbied voor de ontslapenen (Breda) - Generali

Eerste Bloemendaalsche Begr.fonds - Axent

Eerste Hollandse levensverz. Bank - Generali

Eerste levensverz. m/z geneesk. onderzoek - Axent

Eerste Nederlands Middenstandsfonds - Axent

Eerste Nederlandsche Verz. Mij. - Azxent

Eerste Roomsch-Kath. leven. Mij. (Nijm.) - Ardanta (ASR)

Eigen Hulp (Den Haag) - Axent

Elf Provinciën, De - Generali

Elkander tot Steun (Kruisland) - Ardanta (ASR)

Eloy van 1875, St. - Axent

E.N. (Volksverz.) - Axent

ENNIA levensverz. - Axent

Equity & Law levensverz. - Reaal

E.R.K., levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

 

F

Facultatieve, De - Ardanta

Fides (Soest), Ned. levensverz. Bank - Reaal

Flandria Belgisch, levensverz. en Lijfrente - Ardanta (ASR)

Fonds De Roever - Nationale Nederlanden (RVS)

Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren - Axent

Fonds voor Schoenmakerspatroons - Axent

Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten - Ardanta (ASR)

Fortis Leven - Ardanta (ASR)

Francke en De Meester Fonds - Nat. Nederlanden (RVS)

Friesch Holl. levensverz. Bank - Nat. Nederlanden (RVS) 

 

G

Gan Vie, Com. Française d'Assurancessur la Vie - Reaal

Gedenk te sterven (Gouda 1771) - Ardanta (ASR)

Gedenk te sterven (Makkum) - Axent

Geheelonthouders levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Geldersche Broederschap (Leiden) - Goudse

Geneeskundig Weduwenfonds - Axent

Generale levensverz. Bank - Ardanta (ASR)

Genot door voorzorg - Ardanta (ASR)

Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) - Axent

Gildefonds (Amsterdam 1936) - Axent

Globe (Den Haag 1903) - Goudse

Goede Voorzorg (Schierm.), Pensioenfonds De - Axent

Gorinchem, Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. - Ardanta (ASR)

Gravenhaagsch Verz. Fonds, 's- (1897) - Axent

Gravenhaagsche levensverz. Mij. (1918) - Ardanta (ASR)

Gravenhage, Alg. Mij. van Verz., 's - Ardanta (ASR)

Gresham Life Assurance Society Ltd. - Ardanta (ASR)

Groot Bossche van 1838 - Ardanta (ASR)

Groot-Noordhollandse van 1845 - Axent

Groot-Noordh. Ver. van Levensverz. en Lijfrente - Axent

Groot-Schermer, Begr.fonds - Axent

 

H

Haagleven, levensverz. Mij. - Dela

Haagsche Verz. Sociëteit - Axent

Haarlem van 1873 levensverz. Mij. - Goudse

Haarlemsche Begrafenis Sociëteit - Goudse

Haarlemsche levensverz. Mij. - Axent

Hasselt, Onderl. Begr.fonds - Axent

HAV Bank, levensverz. Mij - Ardanta (ASR)

Heden ik, morgen gij ('s-Gravenhage) - Generali

Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming' - Ardanta (ASR)

Helder Volksverz. Mij. - Goudse

Hellevoetsluis, Begrafenisbus - Axent

Helpt Elkander (De Hen) leven - Reaal

Helpt Elkander, Fonds van Onderofficieren - Axent

Helpt Elkander (Nijmegen) - Axent

Helpt Elkander (Sexbierum) - Axent

Helpt Elkander ('s-Gravenhage), levensverz.-Mij. - Axent

Helpt Elkander (Zaandam) - Axent

Helpt U Zelven (Lochem) - Ardanta (ASR)

Hengelo, Begr. Onderl. - Axent

Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) - Goudse

Holda, Verz. Mij. - Axent

Holland ('s-Gravenhage), Mij., De - Generali

Holland, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Holland-Amerika Mij. - Ardanta (ASR)

Hollandia (Delft) - Nationale Nederlanden (RVS)

Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. - Ardanta (ASR)

Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 - Axent

Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem 1863) - Axent

Hollandsche Spaarverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Hollandse Verz Mij - Axent

Hoogkarspel, Begr.fonds - Reaal

Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij - Axent

Hoorn, Onderl. levensverz. Mij. - Goudse

Hoornsch Begr.fonds, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Hulp door Eendr., Wed.fonds - Nat. Nederlanden (RVS)

Hulp in nood, levensverz ubo (Rotterdam 1885) - Axent

Hulp in nood na den dood - Nat. Nederlanden (RVS)

Hulp leenigt den nood (Rotterdam) - Ardanta (ASR)

H.V.S., Beleggings Mij. - Axent

H.W.N., Uitkeeringsfonds overl. - Nat. Nederlanden (RVS)

 

I

Intern. Verz. Mij. - Legal & General

 

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

 

J

Jacob Meyersfonds - Axent

Jan Truyenfonds (1918) - Interpolis

Johan de Witt, Verz. Mij. - Ardanta (ASR)

Johan de Witt, Raadpensionaris - Generali

Joannes de Deo (Den Helder), St. - Ardanta (ASR)

Johannes de Deo, Onderl. Mij., St. - Reaal

Johannes de Wit (1902) - Generali

Johannes, Ver. (Utrecht) - Ardanta (ASR)

Jong Nederland, Verz. Bank (Amsterdam) - Ardanta (ASR)

Josef (Zaandam), Onderl. Begr.bond - Axent

Joseph, Genootschap St. - Reaal

Joseph, Overijss/Geld Begr. Verz voor Kath., St. - Axent

Juventus, Onderl. Verz. Mij. (Amsterdam 1887) - Goudse

 

K

Kennemerland, Alg. Mij van Verz. - Ardanta (ASR)

Kerkrade, Prot. Begr. Ver. - Nationale Nederlanden (RVS)

Kloppersingel Utrecht - Monuta

Kooger Doodenbos - Nationale Nederlanden (RVS)

Krommenie, Onderl. Begr.fonds - Axent

Kwadijk, Begr.fonds - Ardanta (ASR)

 

L

Leeft en Zorgt (Rotterdam), Alg. Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Leidsche levensverz. Mij. - Nationale Nederlanden (RVS)

Let op Uw Einde (Charlois) - Axent

Let op Uw Einde (Rotterdam) - Axent

Let op Uw Einde, Utrechtsch Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Levensverz Mij. (Nijmegen) - Ardanta (ASR)

Levob - Axent

Liefde en Eendracht (Midlum) - Axent

Liefde en Eendracht (Ried) - Axent

Linnenweversbus (Delft) - Ardanta (ASR)

 

M

Maas, levensverz. Mij. De - Ardanta (ASR)

Maatschappij tot uitkering bij Overlijden - Ardanta (ASR)

Maatschappij van levensverz. (Rotterdam) - Axent

Maatschappij van Onderl. levensverz. - Goudse

Maatschappij van Onderl. levensverz. (Ams. 1848) - Axent

Maatschappij van Voorzorg - Ardanta (ASR)

Machpela ('s-Gravenzande) - Axent

Maliesingel, Utrecht - Axent

Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds - Axent

Melissant, Onderl. Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Memento Mori (Den Helder 1902) Axent

Memento Mori, Friesch Begr.fonds - Axent

Memento Mori (Rotterdam) - Axent

Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) - Axent

Metallicus, Pensioenverz. Mij - OHRA

Michiels of Bezemmakersbus, St. - Ardanta (ASR)

Middelburgsch Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Middelie, Begr.fonds - Axent

Mijn glas loopt ras - Nationale Nederlanden (RVS)

Militaire Verz. Ver. - Nationale Nederlanden (RVS)

Minerva (Antwerpen) - Reaal

Moira, Verz. Bank - Axent

Mortier, Fonds - Axent

 

N

Nationale Crediet Ver. NCV - Goudse

Nationale Onderl. Spaarkas - Ardanta (ASR)

Nationale Spaarkas- Generali

NCV-NSL - Goudse

Nederland, levens- en Volksverz. Bank - Generali

Nederland, Verz. op het leven (Ams. 1858) - Axent

Nederland, Vennootschap - Axent

Nederlanden, Onderl. Mij. van Verz. Haarlem) - Reaal

Nederlanden, Uitkeringssoc. (Rott. 1870) - Ardanta (ASR)

Nederlanden van 1870, levensverz. Mij, De - Generali

Nederlanden van 1883, Verz. Bank De - Ardanta (ASR)

Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz - Generali

Nederlands Protestants Uitvaartfonds - Axent

Nederlandsch Alg. onderl. begr.fonds - Ardanta (ASR)

Ned. Alg. Begr.fonds - Nationale Nederlanden (RVS)

Ned. Alg. Verz.fonds - Nationale Nederlanden (RVS)

Nederlandsch Werkliedenfonds - Axent

Nederlandsche Algemeene ('s-Gravenhage) - Ardanta (ASR)

Nederlandsche Algemeene Verz. Bank - Axent

Nederlandsche Bank van levensverz. - Ardanta (ASR)

Nederlandsche Bank van Verz. - Ardanta (ASR)

Nederlandsche Crediet en Ass. Mij. - Ardanta (ASR)

Nederlandsche Handelsreizigers Ver. - Reaal

Nederlandsche leven, Begr.fonds Ardanta (ASR)

Ned. levensverz. en Lijfrentebank - Ardanta (ASR)

Ned. Mij. van leven en Lijfrente (Utrecht) - Axent

Nederlandsche Mij. van Verz. Ardanta (ASR)

Nederlandsche Mij. van Verz. en Ziekenkas - Ardanta (ASR)

Ned. Nationale Werklieden Ver. (Den Helder) - Goudse

Nederlandsche Bond van Horlogemakers - Reaal

Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) - Ardanta (ASR)

Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) - Goudse

Ned. Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) - Reaal

Ned. poorwegen (Amsterdam) - Ardanta (ASR)

Nederlandsche Verz. Bank, De - Ardanta (ASR)

Ned. Verz. Mij. (Utrecht 1868/1887) - Generali

Ned. Volksverz. Bank (Amsterdam 1908) - Reaal

Ned. Zieken- en Begr. Mij. ('s-Gravenhage) - Axent

Nederlandse Leeuw (Den Haag 1907) - Ardanta (ASR)

Ned.-Indische levensverz.en Lijfrente-Mij. - Axent

Neerlandia, levensverz. Mij. - Generali

New York (Ned. Portefeuille) - Generali

Nieuw Rotterdam leven - Reaal

Nieuw Welgelegen - Generali

Nieuwe Eerste Ned. Verz. Bank - Axent

Nieuwe Haagse Verz. Soc. (1901) - Axent

Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) - Generali

Nillmij van 1859, levensverz. Mij - Axent

NOG, levensverz. Mij. - Reaal

Noord-Brabantsch Werkliedenfonds - Axent

Noorden, levensverz. Mij., Het - Axent

Noorden van 1936, Verz. Mij., Het - Axent

Noord- en Zuid-Ned. levensverz. Bank - Ardanta (ASR)

Noorder Spaar- en levensverz. Mij. - Goudse

N-Hollandsch Begr.fonds (Haarlem 1873) - Goudse

Noord Hollandsche Begr.fonds (Hilversum) - Reaal

Noord-Hollandsche levensverz. Mij. 1891 - Reaal

N-Hollandsche Onderl. - Nationale Nederlanden (RVS)

Noord- en Zuid-Hollandsch Begr.fonds - Axent

NOVO-leven, Onderl. levensverz. Mij. - Univé

NVG levensverz. Mij. - Axent

 

O

O.H.V.M. (Amsterdam) - Axent

Officiers Ver. tot onderlinge steun - Axent

Oldambt, Volksverz. Bank - Ardanta (ASR)

Olva, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Olveh van 1879, Onderl., De - Axent

Onderling Begr.fonds U.A.- Interpolis

Onderling Belang (Oude Tonge) - Reaal

Onderling Belang voor Landsmeer - Axent

Onderling Hulpbetoon - Ardanta (ASR)

Onderling Hulpbetoon, Onderwijzersfonds - Axent

Onderling Ondersteuningsfonds - Axent

Onderling verzorgd - Nationale Nederlanden (RVS)

Onderlinge Begrafenis Ver. - Axent

Onderlinge Broederschap van Ambt. - Axent

Onderlinge Hulp (Enschede) - Ardanta (ASR)

Onderlinge Hulp (Minnertsga) - Axent

Onderlinge Hulp (Ursum) - Goudse

Onderlinge Hulp Antillen - Ardanta (ASR)

Onderlinge Spaarkas v/h Kon. der Ned. - Ardanta (ASR)

Onderlinge Steun, levensverz. Mij. v/h Fonds - Axent

Onderlinge Steun - Nationale Nederlanden (RVS)

Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas - Axent

Onderlinge Ver. tot  uitkeering bij overlijden - Axent

Onderlinge Verz. Mij. (Den Haag, 1836) - Goudse

Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum) - Axent

Ondersteuningsfonds - Nationale Nederlanden (RVS)

Ons Aller Belang (Bandoeng) - Axent

Ons Belang, Brandwaarborg Mij. - Axent

Ons Belang, levensverz. - Axent

Ooltgensplaat, Begr.fonds - Goudse

Oosten, Het - Axent

Oosterhouts Begr.fonds - Goudse

Oost-Graftdijk, Begr.fonds - Axent

Oostwoud, Onderl. Begr.fonds - Axent

Oostzaan van 1887 - Axent

Organistenvereniging, Ned. - Goudse

Oude Haagsche van 1836, levensverz. Mij. - Goudse

Oude Zwolsche van 1895, Verz. Mij. De - Axent

Oudkarspel, Begr.fonds - Axent

OVAS (Overl.verz. Amsterdamse Slagers) - Axent

Overflakkee en Goedereede - Ardanta (ASR)

Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) - Ardanta (ASR)

 

P

P.T.T. Onderlinge - Ardanta (ASR)

Patria levensverz. Bank - Generali

Patrimonium, Onderl. Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Patrimonium (Zwolle) - Ardanta (ASR)

Patrimonium, Begr.fonds - Nationale Nederlanden (RVS)

P.C. 171, levensverz. Mij. - Reaal

PCU (Eindhoven) - Yarden

Pensioenrisico - Centraal Beheer

Petrus, Verz. Mij. St. - Ardanta (ASR)

Pharus van 1919, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Phénix, Compagnie Française d'Ass. sur la Vie, Le - Axent Philantroop - Nationale Nederlanden (RVS)

Phoenix (Rotterdam), levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Phoenix, levensverz. Mij. - Generali

Piëtas, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Plattelands Begr.fonds (IJsselmonde) - Ardanta (ASR)

Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) - Goudse

Precautia - Ardanta (ASR)

Predikanten Weduwen en Wezenbeurs - Axent

Probité levensverz. Mij. - Axent

Protestantsche Belangen - Ardanta (ASR)

Providentia - Ardanta (ASR)

Providentia, Handelsreiz. -  Nationale Nederlanden (RVS)

Providentia (Eindhoven), levensverz Mij. - Reaal

Prudentia levensverz. Gen. - Axent

Purmer, Begr.fonds - Axent

 

R

RCL - Ardanta (ASR)

Red U zelven (Grootebroek) - Generali

Reposa - Axent

Residentia - Axent

Römerfonds (Utrecht) - Axent

Rotterdam, levensverz. Bank - Generali

Rott. Coöperatieve Ver. levensverz. - Ardanta (ASR)

Rotterdamsche Voorschotbank (1893) - Ardanta (ASR)

Rotterdamsche levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Rotterdamsche Onderl. Mij. van verz.. - Ardanta (ASR)

Rotterdamsche Soc. (1844) - Axent

Rott., Hulp in/na het leven - Nationale Nederlanden (RVS)

Rott. Verz. Sociëteiten - Nationale Nederlanden (RVS)

Rott. Verz. Bank - Nationale Nederlanden (RVS)

Rotterdamsche Verz. Bank (1898) - Ardanta (ASR)

Rott. Verz. Bank (1902) - Nationale Nederlanden (RVS)

 

S

S.B.O., Ver. Steun Weduwen NS - Ardanta (ASR)

Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) - Ardanta (ASR)

Schildersbegrafenisfonds - Axent

Schoenmakersbus - Ardanta (ASR)

Sommelsdijk, Begr.fonds (1839) - Goudse

Sommelsdijksche levensverz. Mij. - Goudse

Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg, Het - Axent

Spierdijk, Het Onderl. Begr.fonds - Reaal

Standaard (1906) - Goudse

Stad Rotterdam Verzekeringen - Ardanta (ASR)

T
Temperament der Humaniteit - Ardanta (ASR)

Terminus (Amsterdam) - Nationale Nederlanden (RVS)

Tilburgsch Begr.fonds - Generali

Tilburgsche Verz. Mij. - Ardanta (ASR)

Tilburgsche Verz. Bank en Voorzorg - Ardanta (ASR)

Timmermans begrafenisfonds (Hoorn) - Axent

Toekomst (Antwerpen), levensverz. Mij., De - Reaal

Toevlucht in den Nood (Leiden) - Axent

Tot aller welzijn (Delft) - Axent

Tot hulp der mensheid - Nationale Nederlanden (RVS)

Tot Nut der Maatshappij (Den Haag) - Ardanta (ASR)

Tot Nut en Voordeel (Delft) - Axent

Tot Nut en Voordeel - Nationale Nederlanden (RVS)

Tot Nut en Voorzorg - Nationale Nederlanden (RVS)

Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag) - Ardanta (ASR)

Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam) - Axent

Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam 1846) - Axent

Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee) - Axent

Tot nut van 't Algemeen (Zwolle) - Axent

Tot Voorzorg - Ardanta (ASR)

Tot Voorzorg, Alg. Burger soc. (België) - Ardanta (ASR)

Tot Voorzorg, Alg. Burger soc. - Nationale Nederlanden (RVS)

Tot voorzorg van 't Algemeen (Zwolle) - Goudse

Twee verenigde verz. mijen (Amsterdam 1902) - Axent

Tweede Holl. Mij. van levensverz. (Haarlem) - Axent

Twenteleven, levensverz. Mij. - Axent

Twentsch Verz. Bank (Arn.) - Nationale Nederlanden (RVS)

 

U

UAP AXA - Reaal

UBO (Utrecht) - Ardanta (ASR)

UBO (Wemeldingen) - Goudse

UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) - Reaal

UBO, levensverz. Mij. - Axent

Uit Voorzorg - Ardanta (ASR)

Uit Voorzorg (Middelburg) - Ardanta (ASR)

Uit Voorzorg (Rotterdam 1844) - Ardanta (ASR)

Uitkeeringskas Ver. van Gerechtsdeurwaarders  - Axent

UKV, Uitvaartkostenverz.  - Ardanta (ASR)

Union, l' - Reaal

Unitas (Den Hoorn) - Axent

Ursem, Begr.fonds - Goudse

Utrecht, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Utrechtsch Begr.fonds - Nationale Nederlanden (RVS)

Utrechtsche Assurantiemij. - Ardanta (ASR)

Utrechtsche levensverz. Mij.-  Ardanta (ASR)

Utrechtsche Sociëteit voor levensverz. - Ardanta (ASR)

 

V

Veenkoloniale levensverz. Mij. - Nat. Nederlanden (RVS)

Vemaco (Verz. mij. der verbruikerscoöperatie) - Reaal

Verenigde Verz. Sociëteiten Unilife - Legal & General

Vero, Pensioenverz. Mij.- OHRA

Vesta, Mij. van levensverz. - Nationale Nederlanden (RVS)

Victoria, Verz. Bank - Nationale Nederlanden (RVS)

Victoria-Vesta, levensverz. Mij. - Nat. Nederlanden (RVS)

Vie d' Or - Axent

V.I.O.S., Werklieden Ver. - Ardanta (ASR)

Vitalis, levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Vlissingsch Onderl. Begr.fonds - Goudse

Vlissingsche Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Volharding (Rotterdam 1892), De, Nat. Nederlanden (RVS)

Voor en Door het Volk - Axent

Voordeel (Haren) - Axent

Vooruit - Reaal

Vooruitgang (Amsterdam) - Ardanta (ASR)

Voorzorg - Nationale Nederlanden (RVS)

Voorzorg (1888), NB Meiereisch Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Voorzorg, Verz. bij overlijden (1895) - Ardanta (ASR)

Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) -  Axent

Voorzorg is plicht (Lekkum) - Axent

Vrijwillige Bijeenkomst, De Begrafenisbus - Goudse

Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) - Goudse

V.V.M., Ver. Verz. Mijen - Ardanta (ASR)

 

W

Waarborg (Rotterdam 1913) - Nuvema (Conservatrix)

Waarborg (Utrecht 1868) - Generali

Waarborg, levensverz. Mij., De - Ardanta (ASR)

Warder, Begr.fonds - Axent

Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) - Goudse

Weduwenbeurs (Bolsward) - Axent

Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers - Axent

Weduwen- en Weezen Onderwijzers Drenthe - Reaal

Weduwenfonds van den Chr. Werkmansbond - Axent

Welzijn voor Allen (Amsterdam 1885) - Ardanta (ASR)

Wereld (Dordrecht) - Ardanta (ASR)

Werkmansbond (Bloemendaal 1904) - Axent

Werkmansbond (Haarlem) - Axent

Werkmansbond (Rotterdam) - Axent

Werkmansbond (Utrecht) - Axent

West-Friesch Begr.fonds - Reaal

Westzaan Begr.fonds - Axent

Wij leven om te zorgen (Rotterdam) - Axent

Wijdenes en Oosterleek - Nationale Nederlanden (RVS)

 

Z

Zaanlandsche Begr.fonds, Het - Axent

Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College - Axent

Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam 1892) - Axent

Zekerheid door Voorzorg Levensverz. Mij. - Ardanta (ASR)

Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) - Ardanta (ASR)

Zelandia (België) - Ardanta (ASR)

Zelandia (Middelburg) - Ardanta (ASR)

Zieken- en Begrafenis Mij. - Nationale Nederlanden (RVS)

Zierikzee, Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Zijper Begr.fonds (1860) - Generali

Zonder Baatzucht - Ardanta (ASR)

Zoom (Bergen op Zoom 1881) - Ardanta (ASR)

Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) - Axent

Zorgt in den tijd (Leiden) - Axent

Zuid Holland, Verz. Mij. (Den Haag) - Axent

Zuid Hollandsch Zieken- en Begr.fonds - Ardanta (ASR)

Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam) - Axent

Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) - Generali

Zuid-Hollandsche Mij. van Verz. - Ardanta (ASR)

Zuid Hollandse Uitkerings Soc. - Nat. Nederlanden (RVS)

Zuid Wester Verz. Bank - Ardanta (ASR)

Zutphen, Begr.fonds - Nationale Nederlanden (RVS)

Z.Z., levensverz. Mij. - Nationale Nederlanden (RVS)

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page