top of page

Uitvaartverzekering

Binnen deze sectie van Uitvaart-verzekering.nl besteden wij aandacht aan het financieren van uw uitvaart, dus uw begrafenis of crematie, middels een uitvaartverzekering. Dit is een levenslange verzekering die uitkeert na het overlijden van de verzekerde. Het is een nuttige verzekering omdat veel mensen het geld voor een uitvaart niet op de plank hebben liggen (zie uitvaartkostenmeters).

 

Vroeger, toen uitvaarten in ons land nog (vrijwel) altijd begrafenissen waren (crematies waren toen nog verboden), sprak men ook wel over een begrafenisverzekering. Analoog hieraan gebruiken we tegenwoordig de term crematieverzekering als het om een crematie gaat.

Andere namen zijn onder meer uitvaartkostenverzekering, uitvaartpolis, uitvaartverzekeringsspolis, uitvaartkostenpolis, begrafeniskostenverzekering, begrafenispolis, begrafenisverzekeringspolis, begrafeniskostenpolis, crematiekostenverzekering, crematiepolis, crematieverzekeringspolis,crematiekostenpolis, overlijdensverzekering en overlijdenspolis.


Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen, te weten de uitvaartverzekering in diensten (natura-pakketverzekering), de verzekering op declaratiebasis (natura-sommenverzekering, declaratieverzekering) en de verzekering met een kapitaaldekking (geldverzekering, kapitaalverzekering of  sommenverzekering). De eerste twee dekken in natura.


Sommige verzekeringen groeien mee met de kostenstijgingen en zijn (min of meer) waardevast. De premies van uitvaartverzekeringen zijn vrij laag, onder meer door het provisieverbod. Wij hebben een indicatieve premietabel voor u samengesteld. Premiebetaling geschiedt dikwijls per maand. Tegenwoordig is het medisch acceptatiebeleid vrij eenvoudig. Kinderen zijn meestal gratis meeverzekerd. Tot slot komen de zeer belangrijke thema's onder- en oververzekering,  de overlijdensrisicoverzekering, voor de uitvaart sparen en belastingen aan bod.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page