top of page

 

 

Repatriëren (latijn: re = 'wederom, terug', patria = 'vaderland') is letterlijk: naar het vaderland terugkeren. Dikwijls wordt hiermee bedoeld het terugkeren naar het land van herkomst, hetzij levend, hetzij dood. Als het een overledene betreft, dan zal de uitvaart in het 'eigen' land plaats kunnen vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repatriëring na het overlijden, of dit nu vanuit het buitenland naar Nederland is of van Nederland naar het buitenland, is een stuk duurder dan veel mensen weten. Repatriëring over de weg is meestal goedkoper en sneller dan repatriëring door het luchtruim, waarbij er sprake is van speciale vluchten en allerhande voorschriften, zoals het licht balsemen van het lichaam. 

De meeste uitvaartverzekeringen in diensten dekken het repatriëren niet of nauwelijks. Het is derhalve zaak om goed op de specifieke verzekeringsvoorwaarden te letten bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering. Er zijn speciale multiculturele verzekeringen. Of kies voor een verzekering in geld. U beslist dan immers zelf hoe het verzekerde bedrag het beste besteed kan worden.

Wij willen u graag adviseren over dit thema, waarbij wij uiteraard rekening zullen houden met uw situatie, uw mogelijkheden en uw specifeke (cultureel bepaalde) uitvaartwensen

Repatriëring

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page