top of page

Medische acceptatie

Daar waar het kort geleden voor uitvaartverzekeraars gebruikelijk was om talloze gezondheidsvragen te stellen en een hogere premie te rekenen in geval van ziekten en aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, stress, overgewicht, diabetes,  astma en reuma, hebben we in de laatste jaren de ontwikkeling gezien dat het medisch acceptatiebeleid bij vrijwel alle maatschappijen enorm is vereenvoudigd. Dit brengt met zich mee dat de meeste uitvaartverzekeraars niet langer (kostbare) medisch acceptanten in dienst hoeven te hebben om het medisch acceptatiebeleid uit te voeren, wat voor aanzienlijke besparingen zorgt aan de zijde van de verzekeraars. Snelheid, duidelijkheid en een lagere premie zijn de prettige  gevolgen hiervan.
 

De gezondheidsvragen die momenteel nog wel door vrijwel iedere uitvaartverzekeraar worden gesteld hebben met name betrekking op zeer ernstige gezondheidsaandoeningen, zoals kanker, hartproblemen, HIV-aids en (andere) terminale ziekten. Bij de meeste uitvaartverzekeraars (zoals Axent en NorthWest) weet een aanvrager direct of de persoon die verzekerd dient te worden medisch geaccepteerd wordt of niet (er is sprake van een 'zwart-witbeleid').

 

Enkele verzekeraars, zoals Coöperatie  Dela,   stellen  nog  aanvullende  vragen  en  willen bijvoorbeeld weten of en, zo ja, welke medicatie de aspirant-verzekerde gebruikt. Uitgebreide medische keuringen die, gezien de hogere verzekerde bedragen, bij vooral overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dikwijls aan de orde zijn, vinden nooit plaats. Een paar andere verzekeringsmaatschappijen, zoals PC Hooft Verzekeringen, hanteren géén gezondheidsvragen maar een aantal wachtjaren. Deze jaren noemen we de 'carenzjaren'.


Lees de gezondheidsvragen per verzekeraar.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page