top of page

Fiscaliteit (belastingen)

U bent beland op de pagina van onze website die aandacht geeft aan het thema fiscaliteit, oftewel belastingen. De Belastingdienst speelt immers ook een rol als het gaat om het verzekeren van uw uitvaart, zij het een relatief kleine rol. De wetgever wil klaarblijkelijk dat mensen geen fiscale hinder ondervinden bij het financieren van hun uitvaartkosten.

 

Over de uitvaartverzekeringspremie die u betaalt, betaalt u géén belasting. Ook de uitkering is vrij van belasting; deze valt juridisch gezien niet in de nalatenschap (erfenis). Spaargeld valt wel in de nalatenschap, maar ook dit zal geen fiscale gevolgen hoeven te hebben, omdat de uitvaartkosten buiten beschouwing gelaten mogen worden bij de bepaling van de hoogte van de  erfbelasting.

 

In de meeste gevallen betaalt iemand met een uitvaartverzekering voor die verzekering ook geen vermogensrendementsheffing (box 3-belasting). In box 3 van het belastingstelsel betaalt u 1,2% belasting over vermogensbestandelen, zoals spaargeld en vermogen dat belegd wordt. Over ongeveer de eerste € 7.000 aan waarde van de uitvaartverzekering (en/of de waarde van een geblokkeerde bankspaarrekening) hoeft u echter geen vermogensbelasting te betalen. Daarboven telt de waarde wel mee in box 3. Deze grens wordt echter lang niet altijd bereikt. Het gaat hier aldus om de waarde van de verzekering en niet om de verzekerde waarde/het verzekerde bedrag/de verzekerde som. Deze waarde is, los van de genoemde fiscale aangelegenheid, slechts relevant als u uw uitvaartverzekering wilt beëindigen en de polis met een premievrije waarde voortgezet wordt of er een afkoopwaarde uitgekeerd wordt. De waarde is opvraagbaar bij uw verzekeraar. Sommige mensen gaan op dit punt de mist in bij hun aangifte. Het is daarom zeer verstandig om u te laten adviseren door een fiscaal deskundige.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page