top of page

Begrafenis

Een begrafenis is een plechtigheid waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Andere woorden voor begrafenis zijn teraardebestelling en graflegging. Een alternatief voor de begrafenis is de crematie. Per land en geloof zijn er tradities en rituelen rondom begrafenissen.


Voorafgaand aan een gebruikelijke Nederlandse begrafenis, vindt er vaak in besloten kring een afscheid plaats voor familieleden en vrienden, thuis of in een rouwcentrum. Vaak gebeurt dit één avond voordat de uitvaart plaatsvindt. Bij een uitvaart kan er een religieuze dienst plaatsvinden zoals een kerkdienst, of een niet-religieuze (seculiere) samenkomst in een uitvaartcentrum, waarbij de overledene herdacht wordt, dikwijls via het geven van (korte) toespraken. Ook kan er muziek ten gehore worden gebracht. In de kerk wordt er vaak voorgelezen uit de Bijbel en gezongen.
 

Vervolgens wordt de kist meestal door een stoet mensen, of in de voorste van een rij auto's, naar de begraafplaats vervoerd. Deze stoet heet de begrafenisstoet of rouwstoet. Daarna volgt de teraardebestelling. Ook hierbij wordt vaak nog een korte toespraak gehouden, en vervolgens krijgen mensen de gelegenheid om op hun eigen manier afscheid te nemen van de overledene. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van het werpen van wat aarde op de kist of het uitspreken van een laatste groet.

 

Vaak is er vervolgens nog de gelegenheid om in een zaaltje op of vlakbij de begraafplaats de nabestaanden te condoleren. Daar worden dan ook koffie en thee met cake en eventueel broodjes geserveerd. Vaak loopt het samenzijn uit tot laat in de middag. Daarna wordt het graf gesloten of bedolven door de grafdelver, vaak een medewerker van de betreffende gemeente.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page