top of page

Wat te doen na een overlijden?

Indien het overlijden plaatsvindt op het huisadres, bel dan eerst de huisarts. Indien het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis of zorginstelling, dan zal dit automatisch gedaan worden. Bij een overlijden op vakantie dient u ook de alarmcentrale van de reisverzekeraar te bellen. Als het een overlijden betreft na een ongeval, bel dan de schadeverzekeringsmaatschappij.

 

Check of de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Meld het overlijden en schakel zo nodig een uitvaartondernemer in om de uitvaart te regelen. Ga na of er wensen voor de uitvaart zijn beschreven, bijvoorbeeld in een testament of wellicht zelfs online. Stel vast wie er uitgenodigd moeten worden voor de uitvaart en verzend rouwkaarten. De akte van overlijden, opgesteld door de gemeente, krijgt u van de uitvaartverzorger.

 

Bij de notaris kunt u een verklaring van erfrecht op laten stellen, eventueel met een boedelvolmacht. Met de verklaring van erfrecht regelt u een nieuwe bevoegdheid voor de bankrekening(en). Onderzoek of er nog verzekeringen tot uitkering komen. Licht instanties als de werkgever, de Belastingdienst, de verhuurder of de hypotheekbank, de zorgverzekeraar en de telefonie-aanbieder in (bijvoorbeeld via www.opzegdienst.nl). Onderzoek of u door de gewijzigde (gezins)situatie voor financiële tegemoetkomingen in aanmerking komt.

 

Vervolgens dient de nalatenschap, de erfenis, afgewikkeld te worden. Dit wordt vaak overgelaten aan een executeur (testamentair). Is er een testament of codicil? Zijn er in het testament legaten opgenomen of zijn er in het codicil voorwerpen toegewezen aan mensen? Wat zijn de bezittingen en schulden op de dag van overlijden? Houd u ook rekening met de erfbelasting.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page