top of page

Premiebetaling

De door u te betalen uitvaartverzekeringspremie is de prestatie die tegenover de door de verzekeraar geboden dekking bij overlijden staat. De premie is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe minder tijd u immers gemiddeld nog heeft om premie te betalen. Daarnaast neemt het overlijdensrisico uiteraard toe met het verstrijken der jaren. Sommige premies zijn gelijkblijvend van aard, andere stijgen periodiek. Uitvaartverzekeringspremies bestaan uit een waardeopbouwend deel, risicopremie en kosten van de verzekeraar (en vroeger provisie).

 

De meeste mensen betalen maandelijks via een automatische incasso, waarvoor een machtiging is afgegeven. Zij hebben derhalve een maandpremie. Soms wordt er ook per kwartaal dan wel per jaar betaald, leidend tot een kwartaalpremie of jaarpremie. De maandpremie-variant zorgt logischerwijs voor het laagste premietermijnbedrag.


Vandaag de dag is het zeer gebruikelijk dat er tot 65-jarige dan wel 85-jarige leeftijd premie wordt betaald. Jongere mensen kiezen vaak een betaling tot 65 jaar, terwijl oudere mensen in de meeste gevallen tot 85 jaar betalen. Vroeger was er dikwijls sprake van een levenslange premiebetaling; tegenwoordig niet meer. Andere looptijden van de premiebetaling zijn ook denkbaar, zoals 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar en 30 jaar. Als u sterft stopt de premiebetaling.

Als iemand de premie bij aanvang van de uitvaartverzekering in één keer wenst te betalen, dan kan er gekozen worden voor een koopsombetaling. Als u dat bij een lopend product, dus later, alsnog wil doen, dan spreken we van de vakterm 'volstorten'.

De premies zijn in de afgelopen jaren een stuk lager geworden, onder meer door het provisieverbod. Dit zorgt ervoor dat veel mensen kunnen besparen.

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page