top of page

Gezondheidsvragen per verzekeraar

Ardanta (ASR Verzekeringen)
Lees meer over Ardanta
1. Lijdt of leed de verzekerde de afgelopen 5 jaar aan een ziekte, kwaal of gebrek?
2. Heeft de verzekerde de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd?
3. Gebruikt de verzekerde op dit moment medicijnen?
Ardanta zal de aspirant-verzekerde direct accepteren, aanvullende vragen stellen, accepteren met een premieverhoging of afwijzen.


Axent Nabestaandenzorg
Lees meer over Axent
1. Is de verzekerde de afgelopen drie jaar onder medische of alternatieve behandeling geweest voor kanker?
2. Is de verzekerde de afgelopen drie jaar onder medische of alternatieve behandeling geweest voor hartfalen, een hartinfarct of een hartaanval?
3. Heeft de verzekerde wel eens een hersenbloeding of TIA gehad?
4. Is de verzekerde HIV-positief of lijdt deze aan AIDS?
5. Heeft de verzekerde een ziekte of aandoening waarmee de levensverwachting vanaf heden minder dan drie jaar is?
Axent zal de aspirant-verzekerde direct accepteren of afwijzen.


Coöperatie Dela
Lees meer over Dela
1. Heeft de verzekerde een ziekte, aandoening of gebrek of heeft hij/zij klachten met betrekking tot zijn/haar gezondheid?

2. Is de verzekerde onder behandeling en/of controle van een huisarts, de laatste drie jaar onder behandeling en/of controle geweest van een specialist of heeft hij/zij in de afgelopen zes maanden een medisch onderzoek (zoals onder andere een bloed- en/of urineonderzoek, röntgenfoto’s, MRI of CT-scan) ondergaan?
Dela zal de aspirant-verzekerde direct accepteren, aanvullende vragen stellen, accepteren met een premieverhoging of afwijzen.


Klaverblad Verzekeringen
Lees meer over Klaverblad
1. Wat is de lengte van de verzekerde (in cm)?
2. Wat is het gewicht van de verzekerde (in kg)?
3. Lijdt of leed de verzekerde aan een ziekte, aandoening of gebrek? Zo ja, licht toe.
4. Is de verzekerde in de laatste drie jaar bij een specialist geweest? Zo ja, licht toe.
5. Gebruikt de verzekerde geneesmiddelen? Zo ja, licht toe.
Klaverblad zal de aspirant-verzekerde direct accepteren, aanvullende vragen stellen, accepteren met een premieverhoging of afwijzen.


Monuta Uitvaartverzekeringen
Lees meer over Monuta
1. Staat de verzekerde onder controle van een (huis)arts of specialist of heeft hij/zij de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd? Zo ja, licht toe.
2. Gebruikt de verzekerde medicijnen? Zo ja, licht toe.

Monuta zal de aspirant-verzekerde direct accepteren, aanvullende vragen stellen, accepteren met een premieverhoging of afwijzen.

NorthWest Verzekeringen
Lees meer over NorthWest
1. Lijdt de verzekerde aan kanker, of is hij/zij hiervoor in de afgelopen drie jaar onder medische of alternatieve behandeling geweest?
2. Lijdt de verzekerde aan COPD of aan een hart- of vaatziekte, of is hij/zij hiervoor in de afgelopen drie jaar onder medische of alternatieve behandeling geweest?
3. Verblijft de verzekerde in een verpleeg- of verzorgingstehuis of heeft hij/zij een ernstige ziekte of aandoening die binnen een termijn van vijf jaar levensbedreigend kan zijn?
NorthWest zal de aspirant-verzekerde direct accepteren of afwijzen.


Nuvema (Conservatrix)
Lees meer over Nuvema
1. Wat is de lengte van de verzekerde (in cm)?
2. Wat is het gewicht van de verzekerde (in kg)?
3. Heeft de verzekerde een aandoening, ziekte, klacht of gebrek?
4. Gebruikt de verzekerde medicijnen?
5. Is de verzekerde de laatste 3 jaar onder doktersbehandeling geweest?

Nuvema zal de aspirant-verzekerde direct accepteren, aanvullende vragen stellen, accepteren met een premieverhoging of afwijzen.

PC Hooft Verzekeringen
Lees meer over PC Hooft
PC Hooft hanteert géén gezondheidsvragen. In plaats daarvan is de verzekerde gedurende de eerste twee jaren niet verzekerd. Deze jaren heten ook wel wachtjaren of carenzjaren.
De verzekerde is dus onder alle normale omstandigheden direct geaccepteerd.


Reaal Verzekeringen
Lees meer over Reaal

1. Wat is uw lengte (in cm)?

2. Wat is uw gewicht (in kg)?

3. Lijdt u of heeft u geleden aan een of meer van de volgende aandoeningen, ziekten, en/of gebreken:

a. ziekten van de hersenen of zenuwen zoals beroerte, toevallen, spierziekten, hoofdpijn of duizeligheid?

b. verhoogde bloeddruk, beklemming of pijn op de borst, hartkloppingen, ziekten hart of bloedvaten?

c. verhoogd cholesterol, suikerziekte, jicht, schildklierafwijkingen, stofwisselingsziekten of hormoonafwijkingen?

d. goed- of kwaadaardige zwelling of tumor, kwaadaardige aandoeningen, bloedziekte of bloedarmoede?

4. Zijn u medicijnen voorgeschreven? Zo ja, welke?

5. Hebt u aids of bent u seropositief?

Reaal zal de aspirant-verzekerde direct accepteren, aanvullende vragen stellen, accepteren met een premieverhoging of afwijzen.

Yarden Uitvaartverzekeringen
Lees meer over Yarden
1. Is de verzekerde in de laatste drie jaar behandeld voor een hartinfarct, herseninfarct of hersenbloeding?
2. Is de verzekerde in de laatste drie jaar behandeld en opgenomen geweest in een ziekenhuis voor een behandeling van kanker, een HIV-infectie, psychiatrische ziekten of aandoeningen van de longen?
3. Heeft de verzekerde een ziekte of aandoening waarmee de levensverwachting vanaf heden minder dan drie jaar is?
Yarden zal de aspirant-verzekerde direct accepteren of afwijzen.

© Uitvaart-verzekering.nl | Alle rechten voorbehouden door Uitvaart-verzekering.nl

Beoordeling kwaliteit  |  dekkingsvorm
bron: CB                                 diensten |  geld

uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
uitvaartpolis, uitvaartverzekering, uitvaartverzekering afsluiten, besparen op uitvaartverzekering, uitvaartverzekeringen vergelijken, advies over uitvaartverzekering, Ardanta, ASR, Axent, Dela, Klaverblad, Monuta, NorthWest, Nuvema, PC Hooft, Yarden, Nivo
bottom of page